1
Apartamenty Plaza to po?rednik w wynajmie apartament?w na terenie Zakopanego i Ko?obrzegu. Wsp??pracujemy ze sprawdzonymi w?a?cicielami obiekt?w, ?eby m?c zaoferowa? Wam najlepsze noclegi.
1
Pok?ty to pracownia architektury wn?trz z Wroc?awia. Pracujemy nad projektami pomieszcze? prywatnych i komercyjnych. Tworzymy zar?wno ca?e mieszkania, jak i pojedyncze pomieszczenia. Zapewnimy kompleksow? obs?ug? ? pomagamy w wybraniu wykonawc?w, czy materia??w. Dbamy o to, aby ka?de wn?trze by?o atrakcyjne wizualnie oraz funkcjonalne.
1
Invest-Center to firma projektowa z Olsztyna, przygotowuj?ca dla swoich klient?w gotowe projekty dom?w. Specjalno?ci? biura s? domy jednorodzinne, lecz istnieje tak?e mo?liwo?? stworzenia projektu budynk?w u?ytkowych b?d? gospodarczych. Nasze projekty cechuj? si? po??czeniem u?yteczno?ci z nowoczesnym designem.
1
We Do to agencja, kt?ra organizuje ?luby, a tak?e imprezy rodzinne lub firmowe. Jej pomys?odawczyni? jest Marta Wilk. To bardzo kreatywna pasjonatka, kt?ra mo?e pom?c Wam w organizacji tego najwa?niejszego dnia w Waszym ?yciu. W ofercie agencji We Do dost?pne s? r??norodne pakiety us?ug, dostosowane do Waszych potrzeb.
1
Oko Architekci to studio projektowe dyplomowanej architekt, absolwentki Politechniki Krakowskiej ? Agnieszki Starachowskiej. Pracuje przede wszystkim na obszarze Kielc, lecz wyst?puje mo?liwo?? wsp??pracy w innym miejscu. Architekt zajmuje si? wykonywaniem projekt?w wn?trz mieszkalnych, a tak?e publicznych. W ofercie studia znale?? mo?na kilka pakiet?w, kt?re r??ni? si? cen? oraz zakresem prac. Ich szczeg??owy opis mo?ecie odnale?? Pa?stwo na naszej stronie www. Przedstawiane ceny s? jednak orientacyjne, poniewa? ka?dy projekt rozpatrujemy indywidualnie. Zapraszamy uprzejmie!